Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Vaniherová Ľubica 519/B,5.p. 0330.00 59266-138
Vaňovič, JUDr. Ondrej 710 0904.00 58317-433
Varga, Mgr. Ladislav 629/B,6.p. 0613.00 59266-517
Varinská Adriana 442/A,4.p 0510.00 52925-052 59266-359
Vašek, Ing. Andrej 410/C,4.p. 3010.00 59266-419
Vavrinský, Mgr. Milan 506/C, 5.p. 0640.00 59266-202
Végh, JUDr. Ján 636/B,6.p. 0613.00 59266-501
Vermešová, JUDr. Mária 301 1033.00 58317-383
Vicenová, Ing. Michaela 614/C, 6.p. 0730.00 59266-585
Vikor, Ing. Jana 208 1023.00 58317-280


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood