Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Turzová, Ing. Mária 414 0980.00 58317-446
Tvrdá, Ing. Andrea 628/B,6.p. 0613.00 59266-508
Tvrdošínsky, Ing. Jozef 105 2001.00 02/59266-393
Udvardi, Ing. Peter 614 0902.10 58317-114
Vadkerti, Ing. Melinda 310 1032.00 58317-271
Vajnorská, JUDr. Alexandra 403/C,4.p. 0420.00 59266-424
Valková, Ing. Katarína 412 0980.00 58317-206
Valkovič Bartová, Bc. Dana 20/C, prízemie 0241.00 59266-140
Valušková, Mgr. Denisa 604 0905.10 58317-565
Vámošová Tímea 306/b.C,3.p. 0500.00 59266-351


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood