Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Tóthová Beáta 25/B, prízemie 0241.00 59266-142
Trebatický, Ing. Rudolf 548/b.B,5.p. 0620.00 59266-434
Trinksová, Ing. Dana 314/C,3.p. 3010.00 59266-499
Trubíniová, Ing. Ľubica 345C/B,3.p. 0100.00 59266-577
Tuhársky, Mgr. Radoslav 533/A,5.p. 0092.00 59266-502
Tupa, JUDr. Pavel 308 2002.00 02/59266-478
Turányi, Ing. Ladislav 43/A,prízemie 0230.00 59266-182
Turiak, Mgr. Miloš 506F/C, 5.p. 0640.00 59266-335
Turkotová, JUDr. Ľubica 126/B, 1.p. 0210.00 59266-204
Turok, Dr., Ing. Jozef 621/C,6.p. 0710.00 59266-525


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood