Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Takáčová Lucia 158/b.B, 1. p. 0210.00 59266-207
Takáčová, Ing. Ingrid 612 0904.20 58317-454
Tančárová, Mgr. Kristína 215,2.p. 0632.00 59266-284
Tarčák, JUDr. Juraj 301 1001.00 58317-370
Tatarka, Ing. Peter 457/A,4.p. 0520.00 59266-553
Tatárová, Bc. Andrea 437/A,4.p. 0610.00 59266-500
Tlčinová, Mgr. Patrícia 157/B,1.p. 0210.00 59266-191
Toma, Ing. Pavel 609/C, 6.p. 0720.00 59266-530
Tomčík, Ing. Michal 632/B,6.p. 0700.00 59266-243
Tomová, JUDr. Kristína 544A/B,5.p. 0420.00 59266-594


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood