Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Štrbková, Ing. Michaela 206 1023.00 58317-519
Štrelingerová, Mgr. Diana 222/C,2.p. 0060.00 59266-277
Štulajter, Ing. Miroslav 106 2001.00 02/59266-391
Šupáková, Mgr. Petra 709 0901.00 58317-536
Šurkovský, Ing. Ondrej 108 2001.00 02/59266-392
Šváb, Ing. Ján 501 0903.20 58317-273
Švaňová Zuzana 16/C, prízemie 0330.00 59266-109
Švecová, PhDr. Iveta 154/B, 1.p. 0230.00 59266-120
Takáč, Ing. Július 306 1032.00 58317-658
Takáč, Mgr. Peter 208 1023.00 58317-255


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood