Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Škrabáková, Ing. Monika 709 0906.10 58317-259
Šlauková, Ing. Kristína 540/A, 5.p. 0091.00 59266-498
Šlosárová, Mgr. Lenka 411 0980.00 58317-258
Šmoldasová, Ing. Martina Zvolen 0091.00 59266-396
Šolcová, Ing. Eva Zvolen 4000.00 59266-254
Šomody, Ing. Monika 608 0906.20 58317-157
Šplíchal, Ing. Pavel 204/C,2.p. 0230.00 59266-181
Štefánik, Ing. Matej 211 1021.00 58317-176
Štepanay, Ing. Andrej 301 1033.00 58317-481
Števčeková, Mgr. Natália 102 0340.00 58317-363


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood