Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Šimko, Ing. Jozef 408/C,4.p. 3020.00 59266-186
Šimková, Ing. Monika 318/C,3.p. 3010.00 59266-445
Šimo-Svrček, Ing. Samuel 106 2001.00 02/59266-390
Šimúth, Ing. Tomáš 111/C,1.p. 5000.00 59266-221
Škarbová, Ing., PhD. Bronislava 429/b.B,4.p. 0510.00 59266-402
Škovran, Ing. Peter 401 0906.20 58317-444
Škrabáková, Ing. Monika 709 0906.10 58317-259
Šlauková, Ing. Kristína 540/A, 5.p. 0091.00 59266-498
Šlosárová, Mgr. Lenka 411 0980.00 58317-258
Šmoldasová, Ing. Martina Zvolen 0091.00 59266-396


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood