Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Svetláková, Mgr. Nikola 455/A,4.p. 0520.00 59266-550
Svrčková, Ing. Hanka 407/C,4.p. 3010.00 59266-492
Swiatlowski, Mgr. PhD. Tomáš 209 1021.00 58317-182
Szabo, Ing. Eliška 208 1023.00 58317-119
Szabo, Ing. Tomáš 608 0906.20 58317-136
Szabóová, Ing. Jana 410 0980.00 58317-452
Šánerová, Ing. Lillian 108/C,1.p. 0300.00 59266-225
Šánerová, Ing. Lillian 108/C,1.p. 0320.00 59266-225
Šarmírová, Ing. Mária 517/B,5.p. 0330.00 59266-535
Šenkáriková, Mgr. Ivana 554/B, 5.p. 0250.00 59266-575


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood