Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Sitár, Ing. Ivan 110 2001.00 02/59266-388
Skalská, Ing. Lenka 403 0905.20 58317-347
Slatárovičová, Ing. Monika 403 0905.20 58317-546
Slatkovská, Ing. PhD. Zuzana 607/C,6.p. 0750.00 59266-542
Sláviková, Ing. Daniela 426/C,4.p. 3010.00 59266-484
Slezák, Mgr. Tomáš 405 0905.20 58317-199
Slivková, Ing. Marianna 541/A, 5.p. 0091.00 59266-599
Smolíková, Ing. Anna 17/C,prízemie 0330.00 59266-358
Smutný, Ing. Rastislav 110 2001.00 02/59266-389
Söke, Ing. Ondrej 551/B, 5.p. 0620.00 59266-431


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood