Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Dančo, Ing. Patrik 0613.00 59266-585
Danko, Mgr. Vincent 0201.00 59266-503
Dérerová, Ing. Anna 0340.00 59266-238
Dóczy, Ing. PhD. Jozef 0750.00 59266-510
Dostál, MVDr. PhD. Anton 0520.00 59266-533
Dubčeková, Ing., Bc. Mária 0250.00 02/59 266 485
Dudáš, Mgr. Ľuboš 0632.00 59266-283
Dudáš, Mgr. Ľuboš 0630.00 59266-283
Dudaščíková, Ing. Tamara 0520.00 59266-551
Dudová, Ing. Jana 3010.00 59266-483

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood