Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Brzobohatá Janka 15/C, prízemie 0242.00 59266-125
Bugár, Ing. Jozef 408/C,4.p. 3010.00 59266-420
Bugárová, Ing. Anna 308 1031.00 58317-361
Burda Peter údržba/suterén 0241.00 59266-104
Burda, Ing. PhD. Marek 463/B,4.p. 0510.00 59266-372
Burianová, Ing. Viera 501/C, 5.p. 0025.00 59266-487
Buzinger, JUDr. Tomáš 421/C,4.p. 0420.00 59266-408
Bync, Mgr. Tomáš 609 0902.30 58317-395
Cabanová, Mgr. Lucia 534/A,5.p. 0092.00 59266-450
Capeková, Ing. PhD. Lenka 452/A,4.p 0520.00 59266-560


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood