Facebook Statistics
Značka Kvality

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Dančo, Ing. Patrik 0613.00 59266-585
Danko, Mgr. Vincent 0230.00 59266-503
Denková, Ing. Lenka 0321.00 59266-704
Dérerová, Ing. Anna 0340.00 59266-238
Doktor, Ing. Stanislav 0614.00 59266-527
Dömötörová, Mgr. Samanta 0510.00 59266-365
Dostál, MVDr. PhD. Anton 0520.00 59266-553
Drábeková, JUDr. Sylvia 3020.00 59266-494
Dringušová, Mgr. Gabriela 0810.00 59266-555
Dubčeková, Ing., Bc. Mária 0250.00 02/59 266 485

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood