Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Salagová, Ing. Zuzana 450/A,4.p. 0520.00 59266-552
Sameková, Ing. Lenka 343A/B,3.p. 0120.00 59266-302
Sármányová Silvia 616/b.C,6.p. 0730.00 59266-522
Sejna, Mgr. Milan 553/B,5.p. 0613.00 59266-441
Sekerová, Mgr. Anna 505 0903.10 58317-286
Seman, PhD.Ing. Blažej 107 2001.00 02/59266-387
Schaleková, Ing. Jana 541/A,5.p. 0092.00 59266-363
Schniererová, PhDr. Zlata 3/C, prízemie 0242.00 59266-144
Schwarzová, Ing. Jana 124/b.B,1.p. 0210.00 59266-208
Sipľáková, Ing. Mária 103/C, 1.p. 0260.00 59266-233


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood