Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Riedelová, Ing. Ľubica 42/A, prízemie 0241.00 59266-129
Rišpánová, Mgr. Katarína 156/B,1.p. 0210.00 59266-137
Rogosová, Mgr. Jitka 601 0905.10 58317-192
Roman, Ing. Daniel 406 0902.20 58317-291
Rozkopál, Ing. Erik 606/C,6.p. 0720.00 59266-533
Rudá, Ing. Daniela 443/A,4.p 0510.00 59266-360
Ružička Michal suterén 0241.00 59266-146
Sabol, Ing. Peter 606 0902.20 58317-448
Sabol, PhDr. Tibor 402 0902.30 58317-115
Salagová, Ing. Zuzana 450/A,4.p. 0520.00 59266-552


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood