Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Regulová, Mgr. Petra 512 0903.40 58317-492
Rekeňová Renáta 13/C, príz. 0330.00 59266-153
Repaská, RNDr. Iveta 413 0902.40 58317-126
Reváková, Ing. Jana 721/C,7.p. 0830.00 59266-337
Riedelová, Ing. Ľubica 42/A, prízemie 0241.00 59266-129
Rišpánová, Mgr. Katarína 156/B,1.p. 0210.00 59266-137
Rogosová, Mgr. Jitka 601 0905.10 58317-192
Roman, Ing. Daniel 406 0902.20 58317-291
Rozkopál, Ing. Erik 606/C,6.p. 0720.00 59266-533
Rudá, Ing. Daniela 443/A,4.p 0510.00 59266-360


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood