Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Prostredná, Ing. Jana 404 0905.20 58317-478
Pšida, Ing. PhD. Jozef 105 2001.00 02/59266-386
Púdela, Mgr. Erik 220/C,2.p. 0631.00 59266-269
Puchá, Mgr. Ľubica 205/C,2.p. 0060.00 59266-584
Pupáková, Ing. Viktória 318 2000.00 02/59266-306
Puškáč, JUDr. Jaroslav 467/B,4.p. 0400.00 59266-365
Radecká, Ing. Karin 436/A,4.p. 0610.00 59266-500, 539
Rafaj, Mgr. Miroslav 125/B, 1.p. 0210.00 59266-295
Rajnícová, Ing. Beáta 509/C,5.p. 0250.00 59266-427
Rebrová Martina 467/b.B,4.p. 0400.00 52921-239 59266-366


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood