Facebook Statistics

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Vlčejová, Mgr. Ing. Anna 0244.00 59266-166
Volná, RNDr. Aneta 0243.00 59266-136
Vörösová, Ing. Mária 0321.00 59266-701
Vozár, Ing. Rastislav 0910.00 59266-455
Vrablanská, Mgr. Veronika 0652.00 59266-261
Wallner, Ing. Andrej 0140.00 59266-303
Weldesenbet, Ing. PhD. Tesfu 0080.00 59266-215
Zábojníková, Ing. Katarína 0024.00 59266-512
Zachardová, Ing. Mgr. Barbora 0410.00 59266-346
Zemko, Ing. Boris 0930.00 59266-214

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood