Facebook Statistics
Značka Kvality

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Burda Peter 0242.00 59266-104
Burda, Ing. PhD. Marek 0510.00 59266-372
Burianová, Ing. Viera 0025.00 59266-487
Buzinger, JUDr. Tomáš 0770.00 59266-408
Capeková, Ing. PhD. Lenka 0520.00 59266-560
Czinegová Jana 0242.00 59266-106
Cziráková, Mgr. Miriam 0330.00 59266-463
Čapla, Mgr. Branislav 0671.00 59266-292
Čarný, Ing. Alexander 0710.00 59266-518
Červenec, Ing. Róbert 0276.00 59266-177

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood