Facebook Statistics

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Burianová, Ing. Viera 0025.00 59266-487
Buzinger, JUDr. Tomáš 0770.00 59266-408
Capeková, Ing. PhD. Lenka 0520.00 59266-560
Csonková, Mgr. PhD. Monika 0610.00 59266-539
Czinegová Jana 0244.00 59266-106
Cziráková, Mgr. Miriam 0330.00 59266-463
Čarný, Ing. Alexander 0710.00 59266-518
Červenec, Ing. Róbert 0273.00 59266-177
Červeňová, Bc. Martina 0340.00 59266-321
Čisovský, Ing. Dávid 0613.00 59266-519

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood