Facebook Statistics
Značka Kvality

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Cziráková, Mgr. Miriam 0330.00 59266-463
Čapla, Mgr. Branislav 0671.00 59266-292
Čarný, Ing. Alexander 0710.00 59266-518
Červenec, Ing. Róbert 0276.00 59266-177
Červeňová, Bc. Martina 0340.00 59266-321
Čopaková, Ing. Jana 0920.00 051/2941501
Čukanová, JUDr. Katarína 0025.00 59266-132
Čulík, Ing. Peter 0024.00 59266-470
Čutková, Mgr. Andrea 0410.00 59266-400
Dančo, Ing. Patrik 6112.00 59266-585

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood