Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Bojnanská, Ing. Katarína 410 0980.00 58317-278
Botík, ml. Pavol dvor 0241.00 59266-146
Božíková, Ing. Veronika 513 0903.40 58317-562
Branderský, Mgr. Roman 45/B, prízemie 0230.00 59266-171
Brečka, Ing. Dušan 609 0902.20 58317-467
Brečková, Mgr. Monika 203 1024.00 58317-669
Brezinová, Mgr. Lenka 533/A,5.p. 0092.00 59266-454
Brondoš, Mgr. Igor 310 1032.00 58317-345
Bruchter, Ing. Štefan 545/B,5.p. 0620.00 59266-444
Bružeňák, Ing. Viliam 635/B,6.p. 0614.00 59266-589


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood