Facebook Statistics

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Varga, Mgr. Ladislav 0613.00 59266-517
Vašek, Ing. Andrej 3010.00 59266-419
Vavrinský, Mgr. Milan 0640.00 59266-202
Vincúr, Ing. Stanislav 0025.00 59266-187
Višvaderová, Ing. Judita 0710.00 59266-569
Vlčan, JUDr. Samuel 0000.00 59266-241
Vlčejová, Mgr. Ing. Anna 0244.00 59266-166
Volná, RNDr. Aneta 0243.00 59266-136
Vörösová, Ing. Mária 0321.00 59266-701
Vozár, Ing. Rastislav 0910.00 59266-455

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood