Facebook Statistics
Značka Kvality

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Vániková, Ing. Veronika 0330.00 59266-148
Vargová, Ing. PhD. Jana 0500.00 59266-350
Vašek, Ing. Andrej 3020.00 59266-419
Vavríková, JUDr. Kristína 0200.00 59266-246
Vavrinský, Mgr. Milan 0640.00 59266-202
Veverková, Mgr. Marianna 0902.00 59266-337
Vincúr, Ing. Stanislav 0024.00 59266-187
Višňovský, Ing. Ivan 0800.00 59266-567
Višvaderová, Ing. Judita 0710.00 59266-569
Vnuk, Ing. Vladimír 0010.00 59266-481

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood