Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Vlčan, JUDr. Samuel 0000.00 59266-241
Vlčejová, Mgr. Ing. Anna 0244.00 59266-166
Volná, RNDr. Aneta 0243.00 59266-136
Vörösová, Ing. Mária 0320.00 59266-701
Vrablanská, Mgr. Veronika 0652.00 59266-261
Wallner, Ing. Andrej 0140.00 59266-303
Weldesenbet, Ing. PhD. Tesfu 0310.00 59266-215
Zábojníková, Ing. Katarína 0024.00 59266-512
Zachardová, Ing. Mgr. Barbora 0410.00 59266-346
Zemko, Ing. Boris 0930.00 59266-214

Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood