Facebook Statistics
Značka Kvality

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Turiak, Mgr. Miloš 0640.00 59266-335
Tvrdá, Ing. Andrea 6111.00 59266-508
Tvrdošínsky, Ing. Jozef 2001.00 02/59266-393
Uhrinčaťová, Mgr. PhD. Eva 0920.00 0910 819 200
Vachalec, PhDr., PhD. MBA Ján 0140.00 59266-304
Vajnorská, JUDr. Alexandra 0420.00 59266-424
Valentík, Ing. Martin 2001.00 59266-386
Valkovič Bartová, Bc. Dana 0242.00 59266-140
Vámošová Tímea 0500.00 59266-351
Vaniherová Ľubica 0330.00 59266-138

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood