Facebook Statistics
Značka Kvality

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Števčeková, Ing. Michaela 0671.00 59266-287
Števčeková, Mgr. Natália 0340.00 59266-362
Štrelingerová, PhDr. Diana 0170.00 59266-298
Štulrajter, Ing. Zdeno 0920.00 59266-461
Šugárová, JUDr. Veronika 0420.00 59266-465
Šurkovský, Ing., PhD. Ondrej 2001.00 02/59266-392
Šutvayová, Mgr. Andrea 0310.00 59266-493
Švaňová Zuzana 0330.00 59266-109
Takáč, Ing. Richard 0000.00 59266-241
Takáčová Lucia 0210.00 59266-207

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood