Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Wallner, Ing. Andrej 0140.00 59266-303
Weldesenbet, Ing. PhD. Tesfu 0310.00 59266-215
Zábojníková, Ing. Katarína 0024.00 59266-512
Zachardová, Ing. Mgr. Barbora 0410.00 59266-346
Zbončáková, Mgr. Dana 0244.00 59266-112
Zemko, Ing. Boris 0220.00 59266-214
Ženčuch, Ing. Branislav 0060.00 59266-284

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood