Facebook Statistics
Značka Kvality

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Šimko, Ing. Jozef 3020.00 59266-186
Šimková, Ing. Monika 3010.00 59266-445
Šimo-Svrček, Ing., PhD. Samuel 2001.00 02/59266-390
Šimšíková, Mgr. Ing. Miriam 0070.00 59266-474
Šimúth, Ing. Tomáš 0930.00 59266-221
Šípová, Ing. PhD. Elena 0910.00 59266-454
Škarbová, Ing., PhD. Bronislava 0510.00 59266-402
Škoda, Ing. Dominik 0520.00 59266-577
Školnová, Ing. Jana 0672.00 59266-473
Šoltes, JUDr. Milan 3010.00 59266-482

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood