Facebook Statistics
Značka Kvality

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Stránska Anna 0210.00 59266-205
Suchá, JUDr. Marta 0210.00 59266-190
Sukovský, Ing. Ján 0520.00 59266-544
Sýkorová, Ing. Alexandra 0170.00 59266-290
Šánerová, Ing. Lillian 0300.00 59266-254
Šánerová, Ing. Lillian 0320.00 59266-225
Šarišský, Ing. Rastislav 0910.00 59266-453
Šarmírová, Ing. Mária 0330.00 59266-535
Šenkáriková, Mgr. Ivana 0250.00 59266-575
Ševčíková Marta 0330.00 59266-152

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood