Facebook Statistics
Značka Kvality

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Slovák, Ing. Ján 0320.00 59266-705
Smatana, Ing. Jozef 0010.00 59266-498
Smolíková, Ing. Anna 0330.00 59266-358
Smutný, Ing. Rastislav 2001.00 02/59266-389
Söke, Ing. Ondrej 0620.00 59266-431
Sólymos, Mgr. Jozef 0276.00 59266-175
Spechtenhauserová Zuzana 0300.00 59266-253
Stanček, JUDr. Branislav 0281.00 59266-322
Stolářová, Mgr. Lucia 0025.00 59266-185
Straňák, Ing. Peter 3000.00 59266-200

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood