Facebook Statistics
Značka Kvality

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Seman, PhD.Ing. Blažej 2001.00 02/59266-387
Schneeweissová, Mgr. Sandra 0100.00 59266-301
Schwarczová, JUDr. Eva 0210.00 59266-204
Schwarzová, Ing. Andrea 3020.00 59266-491
Simon Viktória 3000.00 59266-199
Sipľáková, Ing. Mária 0260.00 59266-233
Sirotňáková, Ing. Simona 0820.00 59266-543
Sitár, Ing. Ivan 2001.00 02/59266-388
Sláviková, Ing. Daniela 3010.00 59266-484
Slivovský, Ing. Marián 0910.00 59266-452

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood