Facebook Statistics
Značka Kvality

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Rondošová, Mgr. Lenka 0281.00 59266-326
Rozkopál, Ing. Erik 0720.00 59266-533
Ružinská, Ing. Andrea 0320.00 59266-266
Rypák, Ing. Martin 0902.00 59266-342
Sagáčiková, Ing. Jana 0260.00 59266-267
Sahul Lukáš 0242.00 59266-146
Salagová, Ing. Zuzana 0520.00 59266-552
Sampani Homolová, Mgr. Iveta 0100.00 59266-340
Sármányová Silvia 0700.00 59266-522
sekretariát GR 0900.00 59266-345

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood