Facebook Statistics
Značka Kvality

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Páleníková, Mgr. Kristína 0281.00 59266-325
Pap, Ing. Zoltán 0910.00 59266-440
Paracka, Ing. Pavol 0830.00 59266-572
Parimucha, Mgr. Matej 0230.00 59266-501
Paško, JUDr. Ivan 3020.00 59266-496
Pavlíková Marta 0900.00 59266-345
Pénzeš, Ing. Juraj 0510.00 59266-360
Pešková Dana 0330.00 59266-154
Petrakovičová, Ing. Denisa 0820.00 59266-558
Petráš, Ing. Michal 2001.00 02/59266-385

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood