Facebook Statistics

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Kuštárová, Ing. Bianka 0830.00 59266-373
Kútna, Ing. Eva 2001.00 59266-383
László, Ing. Pavol 0720.00 59266-523
Lavrenčíková, Ing. Lucia 0300.00 59266-338
Lazúr, Mgr. Richard 3010.00 59266-193
Lažová, Mgr. Júlia 0651.00 59266-289
Ležák, Mgr. Martin 0240.00 59266-163
Lipták, Ing. Ján 0260.00 59266-231
Lisko, Ing. Maroš 0760.00 59266-583
Longauerová, Mgr. Zuzana 3010.00 59266-416

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood