Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Bezáková, Mgr. Dagmar 0613.00 59266-507
Blahovcová, Bc. Ľudmila 0244.00 59266-115
Blašková, Ing. Adriana 0640.00 269
Bobák, Mgr. Ľuboš 0632.00 59266-282
Boďová, Ing. Renáta 0510.00 59266-370
Boháčová, Ing. Eva 2002.00 02/59266-412
Botík, ml. Pavol 0243.00 59266-146
Branderský, Mgr. Roman 0273.00 59266-171
Bruchter, Ing. Štefan 0620.00 59266-444
Bružeňák, Ing. Viliam 0614.00 59266-589

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood