Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Boďová, Ing. Renáta 0510.00 59266-370
Bognár, Ing. Peter 0600.00 59266-540
Boháčová, Ing. Eva 2002.00 02/59266-412
Bohunický, Ing. Tomáš 0240.00 59266-163
Botík, ml. Pavol 0243.00 59266-146
Branderský, Mgr. Roman 0273.00 59266-171
Bruchter, Ing. Štefan 0620.00 59266-444
Bružeňák, Ing. Viliam 0614.00 59266-589
Brzobohatá Janka 0244.00 59266-125
Bugár, Ing. Jozef 3010.00 59266-420

Hľadáme šéfa PPA
Forest Europe
Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood