Facebook Statistics

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Kmeťová, Mgr. Jana 0340.00 59266-312
Kociánová, Mgr. Ingrid 0614.00 58317-192 59266-513
Kollár Lukáš 0273.00 59266-184
Končeková, Ing. Veronika 0244.00 59266-108
Koštová, Ing. Zuzana 2001.00 02/59266-380
Kotrčová, Ing. Zuzana 0810.00 59266-562
Kotus, JUDr. Ing. Karol 0025.00 59266-130
Kováč, Ing. Martin 0010.00 59266-481
Kovačičová Martina 0800.00 59266-566
Kováčik, Ing. Rastislav 0024.00 59266-490

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood