Facebook Statistics

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Kapustová, Ing. Bibiana 0740.00 59266-526
Karasová, Ing. Oľga 0340.00 59266-228
Karcol, Ing. Albín 0520.00 59266-554
Katuščák, Ing. Radoslav 0271.00 59266-168
Kazíková, Mgr. Silvia 0652.00 59266-262
Kicko, Ing. Martin 2002.00 02/59266-411
Kirschner, Ing. František 0613.00 59266-504
Klescht, Ing. Henrich 0720.00 59266-531
Klikušovská, Mgr. Zuzana 3020.00 59266-492
Kmecová, JUDr. Petra 0250.00 59266-356

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood