Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Hovorková, Mgr. Daniela 0201.00 59266-249
Hózová, Ing. Ľubica 0810.00 59266-564
Hreňová, Ing. Jana 0930.00 59266-229
Hricková, Ing. Michaela 0030.00 52961-769 59266-158
Hricová Milena 0243.00 59266-145
Hrnčiarová, JUDr. Lenka 3020.00 59266-410
Hroššová, JUDr. Lucia 0770.00 59266-571
Hrušovská, Ing. Tatiana 0272.00 59266-118
Hruštincová, PhDr. Jana 0210.00 59266-217
Hudáková, Ing. Jitka 0340.00 59266-315

covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood