Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Gulášová, Mgr. Margaréta 0400.00 59266-403
Gulčík, Ing. Karol 0633.00 59266-299
Haganová, Ing. Iva 0910.00 02/58243352
Halásová, Ing. PhD. Monika 0510.00 59266-371
Halmešová, Mgr. Daniela 3010.00 59266-405
Haluška, Ing. Ján 0620.00 59266-430
Hanulová, Mgr. Zuzana 0320.00 59266-703
Hargaš, JUDr. Tomáš 3010.00 59266-416
Harmaniak, Ing. Pavol 0760.00 59266-525
Harsová, Mgr. Tatiana 0930.00 59266-250

covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood