Facebook Statistics

Podujatia

Medzinárodná výstava psov

06-06-2019

Pozývame Vás na Medzinárodnú výstavu psov v dňoch 7.-9. júna 2019, na ktorú je prihlásených 6564 psov a sučiek z 32 krajín sveta. Posudzovať ich bude 35 rozhodcov z Európy a USA. Výstava sa bude konať priestoroch výstaviska Agrokomplex Nitra.

Popri troch medzinárodných výstavách sa koná i Svetová špeciálna výstava slovenských národných plemien (7.6.2019) a Svetová špeciálna výstava amerických staffordshírskych teriérov Amstaff Major (8.6.2019), ktorá je v tomto roku jednou z najväčších výstav tohto plemena na svete, s doteraz rekordným počtom prihlásených jedincov (288).

Podrobnejšie informácie o programe a výstave nájdete tu: https://www.agrokomplex.sk/vystavy/medzinarodna-vystava-psov-19/Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood