Facebook Statistics

Podujatia

Deň fascinácie rastlinami

20-05-2019

Nechajte sa fascinovať rastlinami dňa 23.mája 2019 v areáli NPPC-Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch. Deň fascinácie rastlinami 2019 je medzinárodný projekt, ktorý zastrešuje Európska organizácia pre rastlinnú biológiu (EPSO) a v Slovenskej republike sa koná pod záštitou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V priestoroch výskumného ústavu budú pre Vás pripravené rôzne formy ukážok tradičných aj netradičných poľnohospodárskych rastlín, liečivých rastlín i rastlín zo skúmavky; dozviete sa mnoho zaujímavých informácií o chorobách rastlín, výskume DNA i bielkovín, kvalite pôdy; ochutnáte rôzne výrobky zo pšenice, maku alebo ovsa; odnesiete si domov liečivú rastlinku na pamiatku. Vstup je voľný.

Všetci ste srdečne vítaní!

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood