Facebook Statistics

Kalendár podujatí

Späť na Kalendár podujatí

Termín Názov podujatia Organizátor Miesto
22.08. - 25.08.2019 Národná výstava hospodárskych zvierat /14. ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
22.08. - 25.08.2019 Agrokomplex /46.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
22.08. - 25.08.2019 Enviro /2.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
22.08. - 25.08.2019 Prezentácia NPPC ako výskumného pracoviska zameraného pre realizáciu výskumu v praxi AGROKOMPLEX NITRA AGROKOMPLEX NITRA
18.08.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
17.08.2019 Hurá leto 2019 - domadické trhy Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj športové ihrisko Domadice
17.08. - 18.08.2019 Medzinárodná výstava psov Závodisko š.p. závodisko Bratislava
13.08. - 16.08.2019 18. medzinárodné sympózium Konzervácia krmív NPPC-VÚŽV Nitra - spoluorganizátor VUT Brno
11.08.2019 Cena turfu Závodisko š.p. závodisko Bratislava
06.08.2019 Vzdelávacia aktivita - Od podania žiadosti až po úspešnú implementáciu projektov v rámci opatrenia 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach“ Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020 Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Hotel Ali Baba Humenné
01.08. - 02.08.2019 Kurz AUVL - začiatočník NPPC UVč Liptovský Hrádok
28.07.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
28.07.2019 Včelárska nedeľa NPPC Pribylina – skanzen
27.07. - 28.07.2019 Kurz Začínajúci včelár (v prípade schválenia vzdelávacieho projektu PRV) NPPC Košice-Rozhanovce
27.07.2019 Festival peknej hudby MSA kaplnka svätoantonského kaštieľa
26.07. - 28.07.2019 MSR Drezúra - ml. kone, pony, M ZSO Drezúra - deti, juniori, seniori NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
25.07.2019 Vzdelávaco-informačné stretnutie - Výzva na predkladanie žiadosti na podopatrenie 8.6 PRV SR 2014 – 2020 Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj Dolný Kubín, City Hotel Park
25.07.2019 Medzinárodné stretnutie partnerov pracujúcich na princípe LEADER/CLLD z programu rozvoja vidieka Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj Rybárska bašta, Solčany
25.07.2019 Výstava genetických zdrojov rastlín NPPC NPPC-Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany
21.07.2019 rovinové a prekážkové dostihy Závodisko š.p. závodisko Bratislava
20.07. - 21.07.2019 Kurz Začínajúci včelár (v prípade schválenia vzdelávacieho projektu PRV) NPPC UVč Liptovský Hrádok
18.07. - 19.07.2019 Kurz AUVL - začiatočník NPPC Košice-Rozhanovce
15.07. - 23.07.2019 Podpora vzdelávania mladých farmárov v oblasti chovu včiel a produkcie medu z liečivých rastlín Agroinštitút Nitra, š. p. priestory Agroinštitútu Nitra
14.07.2019 27. Slovenské derby Závodisko š.p. závodisko Bratislava
14.07.2019 Chovateľský deň v Skanzene spoluorganizátor - Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj Skanzen Vychylovka, Nová BystricaAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood