Facebook Statistics

Kalendár podujatí

Späť na Kalendár podujatí

Termín Názov podujatia Organizátor Miesto
01.02.2019 Preškolenie AUVL NPPC UVLF Košice
31.01. - 01.02.2019 28. ročník medzinárodnej konferencie Aktuálne problémy v ochrane lesov Lesy SR Nový Smokovec
29.01.2019 Povinnosti a postupy prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektov v rámci PRV SR 2014-2020 Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj Modra
26.01. - 27.01.2019 Medzinárodná výstava psov Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
25.01.2019 Preškolenie AUVL NPPC SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica
20.01.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
19.01.2019 LESY SKI CUP - O cenu mladosti Čertovica LESY SR
18.01. - 19.01.2019 Svadobné dni a beauté /10. ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
18.01.2019 Preškolenie AUVL NPPC UVč Liptovský Hrádok
18.01.2019 178. výročie úmrtia J. Dekréta Matejovie Lesy SR Banská Bystrica
17.01. - 31.03.2019 Výstava Srnec lesný Lesy SR Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen
16.01.2019 Kontrakty PSKA Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
11.01.2019 Preškolenie AUVL NPPC ŠVPS SR Bratislava
01.01. - 28.02.2019 Výživa raticovej zveri vo vzťahu ku škodám na lese - odborné semináre NPPC – VÚŽV, Odbor výživy Lesy SR, generálne riaditeľstvo Banská BystricaAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood