Facebook Statistics

Kalendár podujatí

Späť na Kalendár podujatí

Termín Názov podujatia Organizátor Miesto
19.02. - 21.02.2019 Bus show Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
17.02.2019 LESY SKI CUP - Memoriál Dany Chebeňovej Polomka - Bučník LESY SR
16.02.2019 LESY SKI CUP - Horehronský Bučník Polomka - Bučník LESY SR
16.02.2019 Valentín v kaštieli Múzeum vo Sv. Antone Múzeum vo Sv. Antone
15.02.2019 Ochrana finančných záujmov ŠR a EÚ, záložné právo, poistenie majetku v rámci PRV SR 2014-2020 NSRV SR Košický kraj Moldava nad Bodvou - Hotel Bodva
15.02.2019 Preškolenie AUVL NPPC UVč Liptovský Hrádok
15.02. - 28.02.2019 Význam neprojektových opatrení PRV SR 2014-2020 z pohľadu klimatických zmien Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj Bratislavský kraj
14.02.2019 Príprava ku skúškam na ABT Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
12.02.2019 Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
08.02.2019 Preškolenie AUVL NPPC VUŽV Nitra-Lužianky
07.02.2019 Povinnosti prijímateľa pri realizácii projektu v rámci PRV SR 2014-2020 Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj Košický kraj
06.02.2019 Tematická pracovná skupina LEADER/CLLD Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Prešovský kraj
06.02.2019 Propagačné materiály-aktualizácia letáku o PRV SR 2014-2020 Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Prešovský kraj
05.02. - 08.02.2019 Aquatherm /20.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
04.02.2019 Nová oznamovacia povinnosť - Elektronické podávanie ročných hlásení o zdrojoch znečisťovania ovzdušia /NEIS/ Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
04.02.2019 Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
01.02. - 28.02.2019 Školenia ITMS 2014+ Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj BB,ZV a blízke okolie
01.02. - 28.02.2019 Informačný leták RA NSRV SR pre Trnavský kraj Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj Trnavský kraj
01.02. - 28.02.2019 Seminár k aktuálnej situácii MAS Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj Trnavský kraj
01.02. - 28.02.2019 Informačný seminár pre MAS Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj Nitriansky kraj
01.02. - 28.02.2019 Informačný seminár pre obce Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj Nitriansky kraj
01.02. - 28.02.2019 Informačný TV SPOT a DVD Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj Nitriansky kraj
01.02. - 28.02.2019 Stretnutie TPS pre MAS/VSP BB kraja Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj BB,ZV a blízke okolie
01.02. - 28.02.2019 Školenie k ITMS2014+ Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj Bratislava
01.02.2019 LESY SKI CUP - O pohár lyžiarika Šachtičky LESY SRAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood