Facebook Statistics

Kalendár podujatí

Späť na Kalendár podujatí

Termín Názov podujatia Organizátor Miesto
04.10.2019 Konferenciu rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Kultúrny dom v Kráľovom Brode
03.10. - 06.10.2019 Autosalón autoshow Nitra /26. ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
01.10. - 31.10.2019 Mestské ostrovy tepla: fenomén znižujúci kvalitu života (na príklade mesta Trnava) - odborný seminár NPPC-VÚPOP Bratislava Trnava
01.10. - 30.11.2019 Odborný seminár Orať či neorať NPPC-VÚRV - spoluorganizátor upresní sa
01.10. - 31.10.2019 Deň zdravia NPPC-VÚRV - spoluorganizátor Piešťany
30.09. - 05.10.2019 AGROFILM 2019 - medzinárodný filmový festival NPPC priestory NPPC – VÚŽV Nitra
29.09.2019 Slovenský St. Leger, Cena Whisky Závodisko š.p. závodisko Bratislava
27.09. - 29.09.2019 MSR Záprahy - H1, H2 NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
26.09.2019 Seminár na tému Energetické rastliny-pestovanie, využitie NPPC-VÚA Michalovce NPPC-VÚA Michalovce, experimentálne pracovisko Milhostov
23.09.2019 Informačný seminár „Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky a Trnavský kraj Hoteli Holiday Inn Trnava
22.09.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
21.09.2019 Mňam Fest - farmársky festival dobrôt NPPC-VÚŽV Bánovce nad Bebravou
20.09.2019 Informačný seminár: Stratégie CLLD a ich implementácia II Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj Mníchova Lehota
15.09.2019 Tatranská cena, Veľká starohájska steeplechase Závodisko š.p. závodisko Bratislava
14.09. - 15.09.2019 Kurz Začínajúci včelár (v prípade schválenia vzdelávacieho projektu PRV) NPPC Košice-Rozhanovce
11.09.2019 Kontrakty PSKA Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
07.09. - 08.09.2019 Kurz Začínajúci včelár (v prípade schválenia vzdelávacieho projektu PRV) NPPC UVč Liptovský Hrádok
07.09. - 08.09.2019 Petržalský festival Závodisko š.p. závodisko Bratislava
07.09.2019 Dni sv. Huberta Lesy SR Kaštieľ Betliar
01.09. - 30.09.2019 Školenie klasifikátorov jatočných tiel ošípaných, HD a oviec NPPC-VÚŽV Nitra NPPC-VÚŽV Nitra
01.09.2019 Slovenské Oaks Závodisko š.p. závodisko Bratislava
01.09.2019 Rozlúčka s letom NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
29.08.2019 Rodinné výlety NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
25.08.2019 rovinové a prekážkové dostihy Závodisko š.p. závodisko Senica
22.08. - 25.08.2019 Agrokomplex /46.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.pAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood