Facebook Statistics

Kalendár podujatí

Späť na Kalendár podujatí

Termín Názov podujatia Organizátor Miesto
15.04.2019 Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
14.04.2019 Veľká aprílová cena Závodisko š.p. závodisko Bratislava
12.04.2019 Seminár k aplikácii GSAA Agroinštitút Nitra priestory Agroinštitútu Nitra
12.04.2019 Regionálne lesnícke dni v Prešove LESY SR Prešov
12.04. - 13.04.2019 Vínne trhy Pezinok NSRV SR pre Bratislavský kraj Pezinok
11.04.2019 Vedecká kaviareň 1 - prednáška NPPC - VÚRV La Musica Piešťany
11.04.2019 Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MAS z PO kraja) NSRV SR pre Prešovský kraj hotel Villa Plaza Boutique Prešov
11.04.2019 100 rokov Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva - medzinárodná vedecká konferencia NPPC-VÚEPP Bratislava
10.04.2019 Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MAS z KE kraja) NSRV SR pre Košický kraj Penzión Zlatý jeleň, Košice
10.04.2019 Seminár k aplikácii GSAA Agroinštitút Nitra priestory Agroinštitútu Nitra
09.04.2019 Financovanie projektov, systémy financovania, žiadosť o platbu v rámci PRV SR 2014 - 2020 NSRV SR pre Košický kraj Penzióne Aqua Maria, Veľaty
09.04.2019 Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
09.04.2019 Seminár k aplikácii GSAA Agroinštitút Nitra priestory Agroinštitútu Nitra
08.04.2019 Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MAS z BA, TT a NR kraja) NSRV SR pre Nitriansky, Trnavský a BB kraj Trnava, hotel Barbakan
08.04.2019 Seminár k aplikácii GSAA Agroinštitút Nitra priestory Agroinštitútu Nitra
07.04.2019 Jarná cena Petržalky Závodisko š.p. závodisko Bratislava
05.04.2019 Regionálne lesnícke dni v Sobranciach LESY SR Sobrance
05.04. - 07.04.2019 Zemplínske poľovnícke dni Lesy SR Dom kultúry Sobrance
05.04.2019 Seminár k aplikácii GSAA Agroinštitút Nitra priestory Agroinštitútu Nitra
02.04.2019 Seminár k aplikácii GSAA Agroinštitút Nitra priestory Agroinštitútu Nitra
01.04.2019 Seminár k aplikácii GSAA Agroinštitút Nitra priestory Agroinštitútu Nitra
01.04.2019 Odborná príprava bezpečnostných technikov Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
01.04. - 12.04.2019 Odborná príprava na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
01.04. - 31.05.2019 Vplyv poľnohospodárskej činnosti na kvalitu povrchových a podzemných vôd VÚTPHP - Odbor agrochémie, Odbor pratotechniky a ekológie Szentendre obec Szigetmonostor (HU)
28.03.2019 Seminár k aplikácii GSAA Agroinštitút Nitra priestory Agroinštitútu NitraAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood