Facebook Statistics

Kalendár podujatí

Späť na Kalendár podujatí

Termín Názov podujatia Organizátor Miesto
01.05. - 31.05.2019 Školenie klasifikátorov jatočných tiel ošípaných, HD a oviec NPPC-VÚŽV Nitra NPPC-VÚŽV Nitra
01.05.2019 Otvorenie XVII. Sezóny Lesnícky skanzen v Čiernom Balogu LESY SR
01.05.2019 DOD NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
01.05. - 30.06.2019 Celoslovenský Deň poľa – zameraný na krmoviny /odborný seminár/ VÚTPHP - Odbor pratotechniky a ekológie AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
30.04.2019 Seminár k aplikácii GSAA Agroinštitút Nitra priestory Agroinštitútu Nitra
30.04.2019 Revúcke lesnícke dni LESY SR Revúca
30.04.2019 Generálka DOD NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
29.04.2019 Seminár k aplikácii GSAA Agroinštitút Nitra priestory Agroinštitútu Nitra
28.04.2019 LESNÍCKE DNI v Bratislave LESY SR Bratislava
28.04.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
26.04.2019 Lesnícke dni vo Zvolene MPRV SR, NLC, LESY SR Zvolen
26.04. - 27.04.2019 Kurz Chov včelích matiek NPPC Košice
25.04. - 28.04.2019 Domexpo 14.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
25.04.2019 Lesnícky deň pre ZŠ Lesnícky skanzen v Čiernom Balogu LESY SR
25.04. - 28.04.2019 Gardenia /23.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
25.04.2019 LESNÍCKE DNI pod Tatrami LESY SR Tatry
24.04.2019 Seminár k aplikácii GSAA Agroinštitút Nitra priestory Agroinštitútu Nitra
24.04.2019 Základy podnikania a podporné opatrenia v agrosektore - kurz pre mladých poľnohospodárov v súvislosti s nariadením vlády SR č. 342/2014 Z.z. Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
22.04. - 25.04.2019 Festival národných špecialít 2019 Agrokomplex, š.p Agrokomplex výstavisko Nitra
21.04.2019 Cena trojročných kobýl, Cena trojročných žrebcov Závodisko š.p. závodisko Bratislava
19.04. - 22.04.2019 Veľká noc v Národnom žrebčíne NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
17.04.2019 Seminár k aplikácii GSAA Agroinštitút Nitra priestory Agroinštitútu Nitra
16.04. - 17.04.2019 Jobexpo Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
16.04.2019 Seminár k aplikácii GSAA Agroinštitút Nitra priestory Agroinštitútu Nitra
15.04. - 30.06.2019 Výstava - Vôňa školy (ne)dávnych čias Lesy SR, š.p.+Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene Lesnícke a drevárske múzeum ZvolenAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood