Facebook Statistics

Kalendár podujatí

Späť na Kalendár podujatí

Termín Názov podujatia Organizátor Miesto
29.05. - 01.06.2019 DAGENE 2019 - medzinárodná konferencia FBP SPU Nitra Topoľčianky
29.05.2019 Kontrakty PSKA Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
28.05.2019 Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami - MODUL II. Agroinštitút Nitra, š. p. priestory Agroinštitútu Nitra
28.05.2019 prírodovedecká detská súťaž "Čo šepká les" MSA + Lesy SR, š.p. (o.z. Žarnovica) Múzeum vo Svätom Antone
28.05.2019 Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami - MODUL I. Agroinštitút Nitra, š. p. priestory Agroinštitútu Nitra
27.05. - 04.06.2019 Podpora vzdelávania mladých farmárov v oblasti chovu včiel a produkcie medu z liečivých rastlín Agroinštitút Nitra, š. p. priestory Agroinštitútu Nitra
25.05. - 26.05.2019 Festík Závodisko š.p. závodisko Bratislava
25.05. - 26.05.2019 Kurz Začínajúci včelár (v prípade schválenia vzdelávacieho projektu PRV) NPPC Košice-Rozhanovce
24.05.2019 Súťaž "NAJ HORÁR" LESY š.p. areál Chaty Lesy Donovaly
23.05.2019 5. medzinárodný „Deň fascinácie rastlinami“ NPPC - VÚRV Piešťany
23.05.2019 25. Deň poľa zameraný na krmoviny v spolupráci s NPPC-VÚTPHP a PPA Liptovský Ondrej
23.05.2019 „Deň fascinácie rastlinami“ - Deň otvorených dverí NPPC - VÚRV Piešťany
21.05. - 24.05.2019 Eurowelding /25.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
21.05. - 24.05.2019 Cast-ex /25.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
21.05. - 24.05.2019 Techfórum Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
21.05. - 24.05.2019 Ema /19.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
21.05. - 24.05.2019 Medzinárodný strojársky veľtrh /26. ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
19.05.2019 Prípravná cesta Závodisko š.p. závodisko Bratislava
18.05.2019 Noc múzeí a galérií Múzeum vo Sv. Antone Múzeum vo Sv. Antone
18.05.2019 Noc múzeí a galérií Štátne lesy TANAP-u Múzeum TANAP-u
18.05.2019 Seminár pre KVL SR NPPC UVč Liptovský Hrádok
17.05.2019 Lesnícke dni Strelnica Zamutov LESY š.p. Strelnica Zamutov
17.05.2019 Rozvoj vidieka a LEADER dnes a zajtra Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj+ Žilinský samosprávny kraj Koliba u Dobrého pastiera pri Ružomberku
17.05. - 30.10.2019 Veduty európskych miest Múzeum vo Sv. Antone Múzeum vo Sv. Antone
17.05. - 18.05.2019 Výstava "Chuť Slovenska" Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj Výstavisko Expo Center TrenčínAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood