Ochrana osobných údajov podľa zák. č. 18/2018 Z. z.