Výzvy

Výzva č. 01/2019/MFOPO2 na výber odborných hodnotiteľov na hodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraných na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti - pre projekty udržateľného mestského rozvoja

27-05-2019

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)