Výzvy

Výzva č.1/2018/SOPO2 na výber odborných hodnotiteľov na hodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraných na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti – okrem MFO

11-01-2019

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)