Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzvy

Výzva na predkladanie ŽoNFP za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy č. IROP-PO2-SC212-2018-33

28-08-2018

Výsledky výzvy

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)