Výzvy

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

24-05-2017

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)