Aktuality

Oznam o zverejnení Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (január 2017-december 2017) verzia 5

07-11-2017

„Úprava Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (január 2017-december 2017) verzia 5 sa týka aj opatrení, ktoré sú v gescii MZ SR.“