Facebook Statistics
Značka Kvality

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-05-2017
Názov predmetu zákazky:
Výkon činnosti autorizovaného bezpečnostného technika pre potreby NPPC

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-05-2017
Názov predmetu zákazky:
Výkon činnosti požiarneho technika pre potreby NPPC

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-05-2017
Názov predmetu zákazky:
Catering – zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP RH 2014-2020

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-05-2017
Názov predmetu zákazky:
Oprava systému otvárania dverí

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-05-2017
Názov predmetu zákazky:
Energetické audity administratívnych budov v správe ministerstva

Výzva na predloženie cenovej ponuky

09-05-2017
Predmet obstarávania:
Výmena vstupných dverí pre zabezpečenie priestorov proti krádeži, vrátane zabezpečenia priestorov pred požiarom a krádežou.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

02-05-2017
Názov predmetu zákazky:
Trhové vyhliadky produkcie akvakultúry v podmienkach SR

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-04-2017
Názov predmetu zákazky:
Orezanie konárov stromov a výrub náletových inváznych drevín v areáli ŠVPS SR

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-04-2017
Názov predmetu zákazky:
Zariadenie na skúšanie brzdových systémov, parkovacích systémov a zásobníkov energie brzdových systémov poľnohospodárskych strojov

Výzva na podanie ponuky

26-04-2017
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie zasadnutia Expert Level Meeting

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-04-2017
Názov predmetu zákazky:
Nákup a dodanie kávovaru

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-04-2017
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia mostíkov a akvaduktov v parku

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-04-2017
Názov predmetu zákazky:
Poradenstvo pri definovaní inovačných priorít na základe analýzy potenciálu pôdohospodárskeho sektora

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood