Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

08-02-2017
Názov predmetu zákazky:
Tvorba, tlač a distribúcia informačnej brožúry

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-02-2017
Názov predmetu zákazky:
Zálohovací software

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

02-02-2017
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie slávnostného otvorenia XI. ročníka Lesníckych dní vo Zvolene

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

02-02-2017
Názov predmetu zákazky:
Analýza Informačného systému Geopriestorová žiadosť o podporu pre posúdenie aktuálneho stavu aplikačného programového vybavenia

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

01-02-2017
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia silnoprúdovej elektroinštalácie zasadačky – Sokolská 2

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

31-01-2017
Názov predmetu zákazky:
Softvérová podpora produktov Microsoft

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-01-2017
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia a odstránenie havarijného stavu kanalizačných zvodov v priestoroch mužských toaliet (III. poschodie, blok B) v budove Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“), Dobrovičova 12, Bratislava a rekonštrukcia kúpeľní v dvoch apartmánoch na ubytovni MPRV SR na Nábr. arm. gen. Ľ. Svobodu 54, Bratislava

Výzva na predkladanie ponúk

26-01-2017
Názov predmetu zákazky:
Upratovanie vonkajších priestorov v okolí administratívnych budov MPRV SR

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-01-2017
Názov predmetu zákazky:
Zakúpenie a dodanie podložky pod kolieskové kreslá/stoličky do AB v Prievidzi

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

22-12-2016
Názov predmetu zákazky:
Zálohovací software

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

22-12-2016
Názov predmetu zákazky:
Zálohovací software

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

22-12-2016
Názov predmetu zákazky:
Zálohovací software

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-12-2016
Názov predmetu zákazky:
Spracovanie, prevádzka a aktualizácia web stránky PPA