Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

29-03-2017
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie prevádzky, obsluha a revízie plynových kotolní VÚTPHP

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

29-03-2017
Názov predmetu zákazky:
Inštalácia ohrevu galérie Múzea

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-03-2017
Názov predmetu zákazky:
Revízie a servis výťahov v administratívnych budovách ministerstva

Výzva na predkladanie ponúk

23-03-2017
Názov predmetu zákazky:
Prenájom kongresových priestorov a súvisiacich služieb pre zasadnutie skupiny expertov Forest Europe pre adaptáciu na klimatické zmeny

Výzva na predkladanie ponúk

22-03-2017
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie trojstranných magnetických tabúľ

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

21-03-2017
Názov predmetu zákazky: Súbor prác inžinierskej činnosti pre získanie stavebného povolenia na kompletnú rekonštrikciu administratívnej budovy

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-03-2017
Názov predmetu zákazky: Odstránenie azbestových výplní v stenách a priečkach kancelárií, dodanie a montáž nových.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-03-2017
Názov predmetu zákazky: Vypracovanie podmienok súťaže

Výzva na predloženie cenovej ponuky

17-03-2017
Predmet obstarávania:
Prenájom kongresových priestorov a súvisiacich služieb pre zasadnutie skupiny expertov Forest Europe pre oceňovanie a platby za lesné ekosystémové služby

Výzva na predloženie cenovej ponuky

17-03-2017
Predmet obstarávania:
Komplexná servisná starostlivosť pre veľkoformátovú tlačiareň Océ ColorWave 650

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-03-2017
Názov predmetu zákazky:
Konferencia OP Interreg V-A SK-CZ

Výzva na predloženie cenovej ponuky G/2017/178/2359

10-03-2017
Predmet obstarávania:
Validačný terénny prieskum lesa

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-02-2017
Názov predmetu zákazky:
Posúdenie aktuálneho stavu hardvéru, softvéru a infraštruktúry Informačného systému Geopriestorová žiadosť o podporu