Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

02-05-2017
Názov predmetu zákazky:
Trhové vyhliadky produkcie akvakultúry v podmienkach SR

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-04-2017
Názov predmetu zákazky:
Orezanie konárov stromov a výrub náletových inváznych drevín v areáli ŠVPS SR

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-04-2017
Názov predmetu zákazky:
Zariadenie na skúšanie brzdových systémov, parkovacích systémov a zásobníkov energie brzdových systémov poľnohospodárskych strojov

Výzva na podanie ponuky

26-04-2017
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie zasadnutia Expert Level Meeting

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-04-2017
Názov predmetu zákazky:
Nákup a dodanie kávovaru

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-04-2017
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia mostíkov a akvaduktov v parku

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-04-2017
Názov predmetu zákazky:
Poradenstvo pri definovaní inovačných priorít na základe analýzy potenciálu pôdohospodárskeho sektora

Výzva na predloženie cenovej ponuky

11-04-2017
Predmet obstarávania:
Projektová dokumentácia pre komplexnú rekonštrukciu podkrovia budovy Lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

05-04-2017
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia vstupného schodiska

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

05-04-2017
Názov predmetu zákazky:
Projektová dokumentácia pre komplexnú rekonštrukciu podkrovia budovy Lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

05-04-2017
Názov predmetu zákazky:
Komplexná analýza a správa sociálneho média Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Facebooku

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

03-04-2017
Názov predmetu zákazky:
Indexové údaje NDVI

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

03-04-2017
Názov predmetu zákazky:
MFF Agrofilm 2017 - zabezpečenie súťažných filmov, videozáznamov, mediálnych kampaní a súvisiacich služieb spojených s ich propagáciou podľa požiadaviek usporiadateľa