Facebook Statistics
Značka Kvality

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Dvojúčelová budova Habovka“

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Vytvorenie nástrojov pre export údajov v prostredí ERDAS APOLLO

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie FOREST EUROPE Študentskej konferencie

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

10-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Dodanie a montáž vstavaných skríň

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Analýza stavu a potrieb vidieka potrebná k implementácii opatrenia 16 - Spolupráca, v rámci PRV SR 2014-2020

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-09-2017
Názov predmetu zákazky:
Klimatizácia priestorov blok A 5. podlažie a blok B 6. podlažie

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

26-09-2017
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia elektroinštalácie v administratívnej budove MPRV SR vo Zvolene v zmysle projektovej dokumentácie

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-09-2017
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia mostíkov a akvaduktov v parku I

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-09-2017
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia cesty do parku

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-09-2017
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia šindľovej strechy, rekonštrukcia komínov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-09-2017
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia oporného múra

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-09-2017
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia návštevnej infraštruktúry arboréta Kysihýbel / Vŕtaná studňa

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-09-2017
Názov predmetu zákazky:
Nákup predspracovaných archívnych satelitných záznamov Trnava a Žilina

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood