Facebook Statistics
Značka Kvality

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

03-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Dodanie služieb súvisiacich so zabezpečením konferencie pre zástupcov MAS

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

02-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Služby spojené s údržbou telekomunikačných liniek a zariadení

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

31-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Tvorba, editácia a metodické spracovanie textov a podkladov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

31-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Grafické návrhy a vyhotovenie informačných a edukačných materiálov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

31-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Návrh novej štruktúry a implementácia oficiálnej webstránky NPPC.SK

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

31-10-2017
Názov predmetu zákazky:
IT služby – servisné práce IT technika

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Vedenie národného registra kvalifikovaných dodávateľov potravín.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Výskum verejnej mienky medzi obyvateľmi Slovenska na lesníctvo.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Spracovanie a produkcia náukových a školiacich videí.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie architektonickej štúdie rekonštrukcie vybraných priestorov budovy MPRV SR

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie investičného zámeru na rekonštrukciu objektov Múzea vo Svätom Antone

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

25-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Meranie tokov CO2 v lesných porastoch metódou "eddy covariance"

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Pohyblivé skriňovo-policové systémy

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood